Загальні відомості. Атмосферним тиском називають гідростатичний тиск, що створюється атмосферним

Атмосферним тиском називають гідростатичний тиск, що створюється атмосферним повітрям на всі предмети, які знаходяться в ньому. Припущення про наявність атмосферного тиску було зроблено в першій половині XVII ст. Галілеєм і експериментально підтверджено Торрічеллі. Атмосферний тиск в будь-якій точці атмосфери визначається масою вертикального стовпа вище лежачого повітря, яке простирається до меж атмосфери. Кожний шар атмосфери зазнає тиску вищележачих шарів і в свою чергу тисне на нижче лежачі. Тиск з висотою убуває; на висоті 5000 м він приблизно в два рази менше, ніж на рівні моря. Для порівняння результати систематичних вимірювань тиску на всіх метеорологічних станціях приводяться до тиску на рівні моря Загальні відомості. Атмосферним тиском називають гідростатичний тиск, що створюється атмосферним. Залежність атмосферного тиску від висоти виражена формулою Лапласа. Для приведення тиску до рівня моря на станціях користуються таблицями, обчисленими за спрощеною формулою

, (3.1)

де и - відповідно тиск, обчислений на рівні моря і виміряний на

висоті ;

- температурний коефіцієнт об’ємного розширення повітря;

; і - відповідно температура повітря, виміряна на станції і обчислена для рівня моря. Виходячи з середнього градієнта температури -0,6ºС на м -1 на 100 м .

В деяких випадках результати вимірювання атмосферного тиску використовуються безпосередньо, без приведення до рівня моря, наприклад, при баронівелюванні, або приводяться до висоти певного пункту, наприклад, до старту злітно-посадкової смуги (ВПС) аеродрому.

Крім абсолютного значення атмосферного тиску на метеорологічних Загальні відомості. Атмосферним тиском називають гідростатичний тиск, що створюється атмосферним станціях визначають значення і характер баричної тенденції. Значення тенденції визначають за зміною тиску за три години між строками спостережень, а її характер – по виду кривої реєстрації або за результатами частіших вимірювань тиску. Значення і характеристика баричної тенденції використовуються при прогнозуванні атмосферних процесів.

Одиницею тиску в системі СІ є Паскаль (Па), проте до цього часу в метеорології та деяких інших областях широко використовуються одиниці тиску мілібар і міліметр ртутного стовпа (мбар, мм.рт.ст.). Співвідношення цих одиниць:

Ø 1 Па = 10 -2 мбар ·0,75 мм.рт.ст.;

Ø 1 мбар = 10 2 Па = 0,75 мм.рт.ст.;

Ø 1 мм.рт.ст. = 133,3224 Па = 1,3332 мбар.

Атмосферний тиск в горизонтальному напрямку розподіляється нерівномірно; характер Загальні відомості. Атмосферним тиском називають гідростатичний тиск, що створюється атмосферним цього розподілу безперервно змінюється. В кожній точці тиск зазнає також відносно невеликі періодичні коливання. Але аперіодичні коливання досить великі. Так, на рівні моря тиск може коливатися в межах від 885 до 1080 мбар (885 – 1080 гПа).

В метеорології атмосферний тиск вимірюється головним чином за допомогою ртутних барометрів (в метеорології барометри з іншими рідинами не застосовуються). Ртутні барометри мають істотні недоліки, зокрема, зв’язані із застосуванням ртуті, тому в ряді випадків використовують деформаційні барометри різних типів. В деяких випадках доцільно користуватися гіпсотермометром (термобарометром). Для реєстрації атмосферного тиску застосовують барографи з пружними чутливими елементами.


documentaqukojh.html
documentaqukvtp.html
documentaqulddx.html
documentaqulkof.html
documentaqulryn.html
Документ Загальні відомості. Атмосферним тиском називають гідростатичний тиск, що створюється атмосферним