Тема 2. Проблеми процесуального статусу деяких учасників кримінального провадження

Поняття учасників кримінального провадження та їх класифікація.

Сторона обвинувачення: прокурор; органи досудового розслідування; керівник органу досудового розслідування; слідчий; оперативні підрозділи: проблемні питання процесуального статусу.

Сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений та їх законні представники; виправданий; засуджений; захисник: проблемні питання процесуального статусу.

Потерпілий і його представник: проблемні питання процесуального статусу.

Інші учасники кримінального провадження (заявник; цивільний позивач і відповідач та їх представники; свідок; перекладач; понятий; експерт; спеціаліст; секретар судового засідання; судовий розпорядок): проблемні питання процесуального статусу.

Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності: проблемні питання процесуального статусу.

Тема 3. Проблемні питання вдосконалення інститутів доказів і доказування

Проблеми доказування за чинним кримінальним процесуальним законодавством. Процес Тема 2. Проблеми процесуального статусу деяких учасників кримінального провадження доказування та його структура. Елементи процесу доказування. Одержання та перевірка доказів. Зміст та основні правила оцінки доказів. Суб'єкти доказування, їх класифікація. Обов'язок доказування. Особливість участі у процесі доказування потерпілого. Проблемні питання збирання доказів стороною захисту.

Проблеми вдосконалення інституту доказів та їх процесуальних джерел. Поняття доказу. Відмінність доказів від інших видів інформації, яка знаходиться у розпорядженні суб’єктів доказування.

Належність і допустимість доказів. Основні критерії класифікації доказів.

Види процесуальних джерел доказів.

Показання свідка і потерпілого. Критерії визнання показань свідка і потерпілого як самостійних видів доказів. Предмет показань свідка. Особливості збирання та процесуального закріплення показань свідка (потерпілого Тема 2. Проблеми процесуального статусу деяких учасників кримінального провадження). Особливість оцінки показань потерпілого. Права, обов'язки і відповідальність свідка.

Показання обвинуваченого і підозрюваного як джерело доказів. Їх зміст, види і значення. Співвідношення предмету показань підозрюваного (обвинуваченого) і свідка. Особливості оцінки допустимості показань підозрюваного.

Показання з чужих слів.

Висновок експерта. Критерії визнання висновку експерта окремим видом доказів. Підстави для призначення судової експертизи. Обов'язкове призначення експертизи. Види експертизи. Експертизи за родом знань, додаткові, повторні, комісійні, комплексні.

Особливості оцінки висновку експерта. Доказове значення вірогідного (ймовірного) висновку експерта. Межі повноважень експерта. Доказове значення допиту експерта.

Речові докази. Поняття речових доказів, їх види. Процесуальне закріплення речових доказів. Процесуальні умови допустимості речових Тема 2. Проблеми процесуального статусу деяких учасників кримінального провадження доказів. Правила зберігання речових доказів. Особливості оцінки окремих видів речових доказів (встановлення їх доказового значення). Вирішення питання про речові докази.

Документи.

Тема 4. Проблемні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадженняПоняття та значення заходів забезпечення кримінального провадження. Відмежування процесуального примусу від сфери вільного волевиявлення.

Види заходів забезпечення кримінального провадження та загальні правила їх застосування. Проблемні питання застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження:

Виклик, слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні.

Накладення грошового стягнення. Загальні положення накладення грошового стягнення.

Клопотання про накладення грошового стягнення.

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та Тема 2. Проблеми процесуального статусу деяких учасників кримінального провадження тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом.

Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом.

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом та його розгляд і вирішення.

Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.

Відсторонення від посади.

Загальні положення відсторонення від посади.

Клопотання про відсторонення від посади, його розгляд і вирішення.

Продовження строку відсторонення від посади та його скасування.

Тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів.

Речі і документи, до яких заборонено доступ. Речі і документи, які містять охоронювану державою таємницю.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до Тема 2. Проблеми процесуального статусу деяких учасників кримінального провадження речей і документів.

Тимчасове вилучення майна: підстави та порядок.

Арешт майна: підстави, розгляд клопотання та вирішення.


documentaqulziv.html
documentaqumgtd.html
documentaqumodl.html
documentaqumvnt.html
documentaquncyb.html
Документ Тема 2. Проблеми процесуального статусу деяких учасників кримінального провадження